EMT Body SCULPT
EMT Body SCULPT

เทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบเฉพาะเจาะจง High-Intensity Focused Electro-Magnetic (HIFEM) ส่งพลังงานเข้าถึงชั้นกล้ามเนื้อและไขมันใต้ชั้นผิวหนัง การกระตุ้นให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อ มีผลให้การเผาผลาญไขมันเพิ่มขึ้น เพื่อนาไปใช้เป็นพลังงานและเพิ่มสร้างเส้นใยกล้ามเนื้อ จานวนกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น
(ระหว่างที่กล้ามเนื้อทางาน จะดึงพลังงานในร่างกายมาใช้ด้วย เป็นการเผาผลาญโดยใช้แคลอรี่ในร่างกาย และยิ่งกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น การเผาผลาญจะยิ่งดีขึ้น)

เทียบเท่ากับการ Sit up 20,000 ครั้ง
ต่อการทา 30 นาที โดยไม่มีอาการบาดเจ็บ

เป็นเทคโนโลยีเดียวที่ประสิทธิภาพชัดเจนว่าสามารถช่วยสร้างกล้ามเนื้อ เพิ่มขนาด และทาให้กล้ามเนื้อแข็งแรง เผาผลาญไขมันหน้าท้อง โดยไม่ต้องออกกาลังกายหักโหม เป็นการแก้ปัญหาไขมันสะสมที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง
เพราะช่วยให้ระบบเผาผลาญในร่างกายของเราดีขึ้น เหมือนมีเตาเผาพลังงานไขมันประสิทธิภาพดีกว่าเดิม

ความรู้สึกขณะทา EMT Body SCULPT

ระหว่างทาจะกล้ามเนื้อหดคลายเร็วๆ
ไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือมีรอยช้า
ไม่เสี่ยงต่อผิวไหม้ร้อน

หลังจากทาทรีทเม้นท์วันรุ่งขึ้นอาจจะรู้สึกเหมือนเพิ่งออกกาลังกายมา แต่สามารถทากิจกรรมในชีวิตประจาวันได้ปกติ

EMT Body SCULPT ปลอดภัยไหม?

กลไกเป็นการส่งพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบเฉพาะเจาะจงไปที่กล้ามเนื้อลายเท่านั้น

(กล้ามเนื้อลายเป็นกล้ามเนื้อที่ทางานอยู่ภายใต้อานาจจิตใจ เราตั้งสั่งการให้เคลื่อนไหว เช่น กามือ ยกแขน วิ่ง) ดังนั้นจึงปลอดภัย เพราะพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะไม่ส่งผลต่อกล้ามเนื้อเรียบในร่างกาย (พบอยู่ตามอวัยวะภายในทาหน้าที่ควบคุมการทางานของอวัยวะย่อยอาหารและอวัยวะภายใน)

EMT Body SCULPT ต้องทาบ่อยแค่ไหน? และเริ่มเห็นผลเมื่อไหร่?

เพื่อให้เห็นผลที่รวดเร็วชัดเจนแนะนาให้ทาสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 4-6 ครั้งหากทาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จะเห็นผลช้ากว่า
(เช่นเดียวกับการออกกาลังกาย)และผลขึ้นกับแต่ละบุคคล อาจทาร่วมกับการสลายไขมันในรูปแบบอื่นและควบคุมอาหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

EMT Body SCULPT เหมาะกับใครบ้าง?
ผลการเปลี่ยนแปลง

โดยเฉลี่ยแล้ว จากการศึกษาหลังจากทาครบ 4 ครั้ง ได้มีการวัดปริมาณกล้ามเนื้อ และไขมันด้วยการทา CT Scan และ MRI Scan พบว่า

Video Showcase

บริการสินค้า

ติดต่อเรา

Viva Clinic (สาขาปิ่นเกล้า )
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทร : 084-6666-636

Viva Clinic ( สาขาวงเวียนใหญ่ )
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
โทร : 084-8888-212

FACEBOOK
youtube
Instagram
LINE

Copyright@ 2020 Viva Clinic. All rights reserved.